ขอแสดงความยินดีกับนางสาวภคมน วรจินดา

จดหมายข่าวสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวภคมน วรจินดา นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 ที่ผ่านการคัดเลือกโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 2 ปีการศึกษา 2566
สาขาวิชาดาราศาสตร์ โลกและอวกาศ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top