ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายพีรพงศ์ ดวงสร้อยทอง

จดหมายข่าวสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายพีรพงศ์ ดวงสร้อยทอง นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/3 ที่ผ่านการคัดเลือกโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย2 ปีการศึกษา 2566
สาขาวิชาดาราศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

1 thought on “ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายพีรพงศ์ ดวงสร้อยทอง”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top