แนะแนวการศึกษาสำหรับอนาคต (การค้นหาจุดแข็งและจุดอ่อนของตนเอง)

จดหมายข่าวสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

วันพุธที่ 17 มกราคม 2567 ดร.จรุญ จารุสาร ผู้อำนวยการโรงเรียนสวรนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี เป็นประธานเปิดงานแนะแนวการศึกษาสำหรับอนาคต (การค้นหาจุดแข็งและจุดอ่อนของตนเอง) พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ณ หอประชุมสิรินธราลัย

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top