แสดงความยินดี รองผู้อำนวยการโรงเรียนบางบัวทอง

จดหมายข่าวสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

ดร. จรุญ จารุสาร ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี มอบหมายให้นางญาณิศา อัศวทรงพล รองผู้อำนวยการโรงเรียน ร่วมแสดงความยินดีกับนางพันทิพย์ โขมะนาม และนายภัทระ รัตนรังษี ในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนบางบัวทอง และ นายวสันต์ ศักดาศักดิ์ ในโอกาสบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นรองผู้อำนวยการโรงเรียนบางบัวทอง ณ หอประชุมกษีรานุสรณ์ โรงเรียนบางบัวทอง

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top