คณะผู้บริหารในเครือโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยทั้ง 11 สถาบันเข้าสวัสดีและขอพรเนื่องในโอกาสปีใหม่พุทธศักราช 2567 แด่ พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์

จดหมายข่าวสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

วันศุกร์ที่ 18 มกราคม พ.ศ.2567 คณะผู้บริหารในเครือโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยทั้ง 11 สถาบัน โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
โดยท่านผู้อำนวยการ ดร.จรุญ จารุสาร พร้อมด้วยนายบุณยทัต บุญล้อม รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป นางญาณิศา อัศวทรงพล รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน นายเฉลิมชัย ตาระกา
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณแผนงานและบุคลากร เข้าสวัสดีและขอพรเนื่องในโอกาสปีใหม่พุทธศักราช 2567 แด่ พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ นายกสภาสถาบันสวนกุหลาบ ณ ห้องรับรองธรรมศาสตร์สเตเดียม สนามกีฬามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จังหวัดปทุมธานี

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top