การฝึกภาคสนามนักศึกษาวิชาทหาร ณ ค่ายฝึกนักศึกษาวิชาทหาร (เขาชนไก่) จังหวัดกาญจนบุรี ประจำปีการศึกษา 2566

จดหมายข่าวสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

ดร. จรุญ จารุสาร ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี มอบหมายให้ ว่าที่ร.ต.หญิงชัชฎาภร ยาทา และนางสาวสุวิมล สาวภู ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร ประสานงานและกำกับดูแลนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3 หญิง จำนวน 6 นาย ที่เข้ารับการฝึกภาคสนามนักศึกษาวิชาทหาร ณ ค่ายฝึกนักศึกษาวิชาทหาร (เขาชนไก่) จังหวัดกาญจนบุรี ประจำปีการศึกษา 2566 วันที่ 21-23 มกราคม 2567

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top