แสดงความยินดีกับ นางสาวสุภาพรรณ ธรรมสาลี ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนไทรน้อย

จดหมายข่าวสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

ดร. จรุญ จารุสาร ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี มอบหมายให้ นางญาริศา อัศวทรงพล และนายเฉลิมชัย ตาระกา รองผู้อำนวยการโรงเรียน ร่วมแสดงความยินดีกับ นางสาวสุภาพรรณ ธรรมสาลี ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนไทรน้อย ณ หอประชุมคุณพ่อสำราญ ศรีอินทร์สุทธิ์ ประชารัฐ โรงเรียนไทรน้อย

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top