วางแผนการดำเนินการจัดงาน MOU ความร่วมมือทางการศึกษาระหว่างกระทรวงศึกษาธิการกับโรงเรียนในจังหวัดนนทบุรี ณ กระทรวงศึกษาธิการ

จดหมายข่าวสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

ดร. จรุญ จารุสาร ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี มอบหมายให้นายบุณยทัต บุญล้อม รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป และคณะ ร่วมวางแผนการดำเนินการจัดงาน MOU ความร่วมมือทางการศึกษาระหว่างกระทรวงศึกษาธิการกับโรงเรียนในจังหวัดนนทบุรี ณ กระทรวงศึกษาธิการ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top