นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาสังคมศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปี พ.ศ. 2567 จัดโดยโรงเรียนเซนต์ดอมินิก ในวันที่ 26 มกราคม 2567

จดหมายข่าวสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

รายงานผลการแข่งขัน
ด้วยกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาสังคมศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปี พ.ศ. 2567 จัดโดยโรงเรียนเซนต์ดอมินิก ในวันที่ 26 มกราคม 2567

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนนทบุรีส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น 2 ทีม ได้รับรางวัลดังนี้

ผลการแข่งขันรายการตอบปัญหาวิชาสังคมศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6) ” Saint Dominic Social Integrated Contest”

🏆ชนะเลิศ
ชื่อ-นามสกุล
1.นายพลกฤต นฤพันธาวาทย์
2.นายอิคคิว สุดเจริญ
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

ครูผู้ฝึกซ้อม

  1. ครูตระการรัตน์ สัตยะยุกต์
  2. ครูธนากร ทุไทสง
  3. ครูปิยะพล เวชไชโย
  4. ครูดวงสมพงษ์ มะณีสาร

🥈รองชนะเลิศอันดับ 1
ชื่อ-นามสกุล
1.นายศักรคณิศร พิมทา
2.นายภัทร์ดนัย คีตวัฒนกุล
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

ครูผู้ฝึกซ้อม

  1. ครูตระการรัตน์ สัตยะยุกต์
  2. ครูธนากร ทุไทสง
  3. ครูปิยะพล เวชไชโย
  4. ครูดวงสมพงษ์ มะณีสาร

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top