แสดงความยินดีกับ นางสาวอลิตา ดาด้วง และนายณัชวัฒ สุขจิตร เนื่องในโอกาสดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนศรีบุณยานนท์

จดหมายข่าวสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

วันจันทร์ ที่ 29 มกราคม พ.ศ.2567
ดร.จรุญ จารุสาร ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี มอบหมายให้นายเฉลิมชัย ตาระกา รองผู้อำนวยการการกลุ่มบริหารงบประมาณ แผนงาน และงานบุคคล ร่วมแสดงความยินดีกับ นางสาวอลิตา ดาด้วง และนายณัชวัฒ สุขจิตร เนื่องในโอกาสดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนศรีบุณยานนท์ ณ โรงเรียนโรงเรียนศรีบุณยานนท์

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top