นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาแฟนพันธุ์แท้ประวัติศาสตร์อยุธยา ระดับมัธยมศึกษา ในงานครุวิชาการครั้งที่ 11 ประจำปี พ.ศ. 2567

รายงานผลการแข่งขัน
ด้วยกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาแฟนพันธุ์แท้ประวัติศาสตร์อยุธยา ระดับมัธยมศึกษา ในงานครุวิชาการครั้งที่ 11 ประจำปี พ.ศ. 2567 จัดโดยคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาในวันที่ 18 มกราคม 2567

🏆ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 พร้อมด้วยโล่รางวัล และเงินรางวัลจำนวน 2100 บาท
รายชื่อนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน
1. นายพลกฤต นฤพันธาวาทย์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/11
2. นายภัทร์ดนัย คีตวัฒนกุล
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/13
3. นายอัครวินท์ ทรัพย์จี
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/13

ครูผู้ฝึกซ้อม
1. ครูตระการรัตน์ สัตยะยุกต์
2. ครูพิษณุกร หวังบรรจงกุล
3. ครูเทิดพงษ์ ต่อดอก
4. ครูปิยะพล เวชไชโย
5. ครูคมกฤช ประคองสิน

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top