กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ ภาคเรียนที่ 2/2566 ระหว่างวันที่ 29-31 มกราคม 2567 ณ สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา

จดหมายข่าวสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1-1/3 โครงการห้องเรียนพิเศษ ร่วมกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ ภาคเรียนที่ 2/2566 ระหว่างวันที่ 29-31 มกราคม 2567 ณ สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top