ฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก HPV (เข็มที่2) ให้แก่นักเรียนหญิงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

จดหมายข่าวสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

วันพุธที่ 31 มกราคม 2567
ดร.จรุญ จารุสาร ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี มอบหมายให้งานอนามัยโรงเรียนดำเนินการร่วมกับกองงานสาธารณสุข เทศบาลนครปากเกร็ด ฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก HPV (เข็มที่2) ให้แก่นักเรียนหญิงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามแนวทางการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันของกระทรวงสาธารณสุข โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เพื่อให้นักเรียนมีภูมิคุ้มกันโรคมะเร็งปากมดลูก อย่างครอบคลุม ณ ห้องโสตทัศนศึกษา

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top