นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการ “รายการประกวดคลิป Tik Tok หัวข้อ ท่องเที่ยวนนทบุรี มีดีกว่าที่คิด” จัดโดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ มหาวิทยาลัยราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี

จดหมายข่าวสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

ด้วยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการ “รายการประกวดคลิป Tik Tok หัวข้อ ท่องเที่ยวนนทบุรี มีดีกว่าที่คิด” จัดโดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ มหาวิทยาลัยราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี วันที่ 30 มกราคม 2567

🏆ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 พร้อมเกียรติบัตรและเงินรางวัลจำนวน 1,000 บาท ได้แก่
น.ส. นวพรรณ์ มั่งมี ม.4/4
น.ส. กัญญภัทร สุขห่วง ม.4/4
น.ส. รมภ์นลิน จริตควร ม.4/4
(trophy)ได้รับรางวัลชมเชย พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่
น.ส. ศศิชา ทองเหลือ ม.4/4
น.ส. ภวรัญชน์ ปานประดิษฐ์ ม.4/4
น.ส.ลักษณาวดี พันธ์ุเพ็ง ม.4/4

ครูผู้ฝึกซ้อม
ครูวิมลา เทพกล่ำ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top