ร่วมงานSP OPEN HOUSE ศรีบุณยาวิชาการ 2566 ณ โรงเรียนศรีบุญยานนท์

จดหมายข่าวสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

ดร.จรุญ จารุสาร ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี มอบหมายให้นายเฉลิมชัย ตาระกา รองผู้อำนวยการกลุ่มการบริหารงบประมาณ แผนงานและงานบุคคล ร่วมงาน
SP OPEN HOUSE ศรีบุณยาวิชาการ 2566 ณ โรงเรียนศรีบุญยานนท์

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top