การฝึกภาคสนามนักศึกษาวิชาทหาร ณ ค่ายฝึกนักศึกษาวิชาทหาร (เขาชนไก่) จังหวัดกาญจนบุรี

จดหมายข่าวสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

ดร. จรุญ จารุสาร ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี มอบหมายให้ ว่าที่ร.ต.หญิงชัชฎาภร ยาทา นางสาวสุวิมล สาวภู นายวสันต์ ผ่องปัญญาและ ว่าที่ร้อยตรีวีระพงษ์ เชื่อมฉิม ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารประสานงานและกำกับดูแลนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3 ชายจำนวน 230 นาย ที่เข้ารับการฝึกภาคสนามนักศึกษาวิชาทหาร ณ ค่ายฝึกนักศึกษาวิชาทหาร (เขาชนไก่) จังหวัดกาญจนบุรี ประจำปีการศึกษา 2566 วันที่ 30 มกราคม-2 กุมภาพันธ์ 2567

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top