กิจกรรม PORT EXPO นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

จดหมายข่าวสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

วันพฤหัสบดีที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567
ดร.จรุญ จารุสาร ผู้อำนวยการโณงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี เป็นประธานและให้โอวาทในการเตนียมตัวเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัย ในกิจกรรม PORT EXPO ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ณ หอประชุมสิรินธราลัย

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top