ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายฐิติวัฒน์ สุขถาวร นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/4

จดหมายข่าวสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายฐิติวัฒน์ สุขถาวร นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/4 ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันซูโดกุ จากกิจกรรมนิทรรศการ วิชาการ Horwang Non House of Learning เปิดบ้านหลังที่สองของลูกรัก ณ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top