ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายกันต์ สุวรรณเพชร นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/4

จดหมายข่าวสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายกันต์ สุวรรณเพชร นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/4 ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันคิดเลขเร็ว จากกิจกรรมนิทรรศการ วิชาการ Horwang Non House of Learning เปิดบ้านหลังที่สองของลูกรัก ณ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top