ผลการแข่งขันการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (LPMC) ครั้งที่24

จดหมายข่าวสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

รายงานผลการแข่งขันการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (LPMC) ครั้งที่24
นายนนท์ณภัทร์ ไชยสิงห์ ม.3/3 และดช.ณัฏฐนันท์ แสงสุวรรณ ม.2/2 รับรางวัลเกียรติบัตรชมเชย

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top