พิธีประดับเข็มคณะกรรมการสภานักนักเรียน ปีการศึกษา 2567

จดหมายข่าวสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

วันศุกร์ ที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567
ดร.จรุญ จารุสาร ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี พร้อมด้วยนายบุณยทัต บุญล้อม รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป ด้วยนางญาณิศา อัศวทรงพล รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน นายเฉลิมชัย ตาระกา รองผู้อำนวยการการกลุ่มบริหารงบประมาณ แผนงาน และงานบุคคล และคณะครู ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในพิธีประดับเข็มคณะกรรมการสภานักนักเรียน ปีการศึกษา 2567 ณ ลานอเนกประสงค์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top