การแข่งขัน การทดสอบความรู้ทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โครงการประกายกุหลาบ ครั้งที่ 21

จดหมายข่าวสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

รายงานผลการแข่งขัน การทดสอบความรู้ทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โครงการประกายกุหลาบ ครั้งที่ 21 ประจำปีการศึกษา 2566 เมื่อวันที่ 28 มกราคม พ.ศ.2567
ณ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ดังนี้

🥈 รางวัลระดับเหรียญเงิน ด.ช. พศิน วินิจฉัยกุล ม.2/3

🥉 รางวัลระดับเหรียญทองแดง ด.ช. เธียรวิชญ์ ศรีพรหม ม.3/3 และ ค.ช. ณัฏฐนันท์ แสงสุวรรณ ม.2/2

ครูผู้ฝึกซ้อม ครูมิ่งขวัญ สอนสถาพรกุล , ครูศักดิ์ชัย น้อยชื่น

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top