กิจกรรมกุหลาบอำลาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2566

จดหมายข่าวสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

วันจันทร์ ที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567
ดร.จรุญ จารุสาร ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี พร้อมด้วยนายบุณยทัต บุญล้อม รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป ด้วยนางญาณิศา อัศวทรงพล รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน นายเฉลิมชัย ตาระกา รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ แผนงาน และงานบุคคล พร้อมด้วยนายฐิตินพ พนังวิเชียร ประธานคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี นายวัฒนพล อ้นตระการ นายกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี นายสุรชัย ชมเพลินใจ อดีตนายกสมาคมศิษย์เก่า โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนนทบุรี และคณะครู ทุกระดับชั้นร่วมกิจกรรมกุหลาบอำลาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2566 ของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนนทบุรี ณ ลานอเนกประสงค์โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนนทบุรี

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top