มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลในการแข่งขัน กรีฑาสวนกุหลาบสัมพันธ์ครั้งที่ 25 และ การแข่งขันกรีฑายุวชน เยาวชน จังหวัดนนทบุรี อบจ.เกมส์ครั้งที่ 5

จดหมายข่าวสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

วันอังคาร ที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567
ดร.จรุญ จารุสาร ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี มอบหมายให้ นายบุณยทัต บุญล้อม รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป นางญาณิศา อัศวทรงพล รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน นายเฉลิมชัย ตาระกา รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ แผนงาน และงานบุคคล มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลในการแข่งขัน กรีฑาสวนกุหลาบสัมพันธ์ครั้งที่ 25 และ การแข่งขันกรีฑายุวชน เยาวชน จังหวัดนนทบุรี อบจ.เกมส์ครั้งที่ 5 ณ ลานอเนกประสงค์ หน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top