การจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

จดหมายข่าวสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

วันอาทิตย์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2567
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี จัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2566 มีผู้เข้าสอบ จำนวน 29 คน โดยได้รับเกียรติจาก นางสาวศุภรินทร์ พรมรินทร์ รองผู้อำนวยการ สพม.นนทบุรี นางเพลินทิพย์ หินเทา ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ และนางสาวศิริมาส เจนหัตถการกิจ ศึกษานิเทศก์ ตรวจเยี่ยมสนามสอบ โดยมี ท่านผู้อำนวยการ ดร.จรุญ จารุสาร ผู้อำนวยการโรงเรียน สวนกุหลาบวิทยาลัยนนทบุรี นายเฉลิมชัย ตาระกา รองผู้อำนวยการการกลุ่มบริหารงบประมาณ แผนงาน และงานบุคคล และคณะครูให้การต้อนรั

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top