กิจกรรมวันตรุษจีนและวันซอลลัล 2567

จดหมายข่าวสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

ดร จรุญ จารุสาร ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี พร้อมด้วย นายบุณยทัต บุญล้อม รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป นางญาณิศา อัศวทรงพล รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน นายเฉลิมชัย ตาระกา รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณแผนงาน และบุคลากร ร่วมกิจกรรมวันตรุษจีนและวันซอลลัล โดยมีการแสดงของนักเรียนแผนการเรียนมนุษย์ศาสตร์ ภาษาจีน และเกาหลี โดยมีของที่ระลึกมากมายมอบให้คุณครู และนักเรียน

新正如意,新年发财。
건강하시고 행복하시기 바랍니다. ณ ลานอเนกประสงค์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี จัดโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่ 2

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top