ถวายมุทิตาสักการะ เนื่องในโอกาสเจริญอายุวัฒนมงคล ๗๑ ปี สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี ธงชัย ธมฺมธโช (ป.ธ.๖) เจ้าคณะใหญ่หนกลาง กรรมการมหาเถรสมาคม ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร

จดหมายข่าวสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

วันพุธ ที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567
ดร.จรุญ จารุสาร ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี พร้อมด้วยนางญาณิศา อัศวทรงพล รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน นายเฉลิมชัย ตาระกา รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณแผนงาน และงานบุคคล น้อมกราบถวายมุทิตาสักการะ เนื่องในโอกาสเจริญอายุวัฒนมงคล ๗๑ ปี สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี ธงชัย ธมฺมธโช (ป.ธ.๖) เจ้าคณะใหญ่หนกลาง กรรมการมหาเถรสมาคม ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร เนื่องโอกาสอันเป็นมงคลนี้ ณ วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top