ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้ตมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ป

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

🔹 ประเภทนักเรียนทั่วไป  <<คลิก>>

🔹 ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ <<คลิก>>

🔹ประเภทนักเรียนความสามารถพิเศษ  <<คลิก>>

🔹 ประเภทนักเรียนเงื่อนไขพิเศษ <<คลิก>>

 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top