การซ่อมแซมพัดลมยักษ์โดยได้รับความอนุเคราะห์ รถกระเช้าจากเทศบาลนครปากเกร็ดและเจ้าหน้าที่จากเทศบาลนครปากเกร็ด

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top