ประชุมเตรียมงานกุหลาบคืนสวนฯ “46 ปี ราตรีกุหลาบนนท์”

จดหมายข่าวสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

ดร.จรุญ จารุสาร ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี ร่วมประชุมเตรียมงานกุหลาบคืนสวนฯ “46 ปี ราตรีกุหลาบนนท์” กับสมาคมศิษย์เก่าสวนกุหลาบวิทยาลัยนนทบุรี และคณะกรรมการดำเนินงาน ณ ห้องประชุมผาสุก

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top