มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียน ที่ได้รับรางวัลในการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566

จดหมายข่าวสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

วันจันทร์ ที่ 22 มกราคม พ.ศ.2567
ท่านผู้อำนวยการ ดร.จรุญ จารุสาร ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี พร้อมด้วย นายบุณยทัต บุญล้อม รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป นางญาณิศา อัศวทรงพล รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน นายเฉลิมชัย ตาระกา รองผู้อำนวยการการกลุ่มบริหารงบประมาณ แผนงาน และงานบุคคล และคณะครูร่วมมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียน ที่ได้รับรางวัลในการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 ณ ลานอเนกประสงค์ หน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top