ปรับแต่งทัศนียภาพภายในโรงเรียน

จดหมายข่าวสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

วันเสาร์ที่ 20 มกราคม 2567
นายบุณยทัต บุญล้อม รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป และนายอุดม หาเลิศ หัวหน้างานอาคารสถานที่ นำนักการภารโรงตัดแต่งกิ่งไม้ ต้นไม้ภายในโรงเรียน โดยได้รับความอนุเคราะห์จากเทศบาลนครปากเกร็ด

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top