การนิเทศห้องเรียนวิถีใหม่ วิถีคุณภาพและบูรณาการการใช้พื้นที่เป็นฐานขับเคลื่อนนวัตกรรมประจำภาคเรียนที่ 2/2566 ณ โรงเรียนไทรน้อย

จดหมายข่าวสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

วันอังคารที่ 23 มกราคม พ.ศ.2567
ดร.จรุญ จารุสาร ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี ร่วมเป็นประธานกรรมการในการนิเทศห้องเรียนวิถีใหม่ วิถีคุณภาพและบูรณาการการใช้พื้นที่เป็นฐานขับเคลื่อนนวัตกรรมประจำภาคเรียนที่ 2/2566 ณ โรงเรียนไทรน้อย

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top