ประชุมคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย ครั้งที่ 1/2567 ณ ห้องประชุมผาสุก

จดหมายข่าวสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

วันพฤหัสบดีที่ 24 มกราคม พ.ศ.2567
ดร.จรุญ จารุสาร ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี พร้อมด้วยคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย ประกอบไปด้วย ผู้แทนศิษย์เก่า ผู้แทนชุมชน ผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนนักเรียน และคณะครูร่วมประชุมคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย ครั้งที่ 1/2567 ณ ห้องประชุมผาสุก โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top