การแข่งขันกรีฑายุวชน เยาวชน จังหวัดนนทบุรี อบจ.เกมส์ครั้งที่ 5 ณ สนามกีฬา Nonthaburi Stadium จังหวัดนนทบุรี

จดหมายข่าวสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

วันศุกร์ที่ 26 มกราคม พ.ศ.2567
ดร.จรุญ จารุสาร ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี พร้อมด้วย นายบุณยทัต บุญล้อม รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป นางญาณิศา อัศวทรงพล รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน นายเฉลิมชัย ตาระกา รองผู้อำนวยการการกลุ่มบริหารงบประมาณ แผนงาน และงานบุคคล คณะครู และนักเรียนโรงเรียน สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี ร่วมงานการแข่งขันกรีฑายุวชน เยาวชน จังหวัดนนทบุรี อบจ.เกมส์ครั้งที่ 5 ณ สนามกีฬา Nonthaburi Stadium จังหวัดนนทบุรี

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top