กิจกรรม SP: SKN Open House 2023 (เปิดบ้านโครงการห้องเรียนพิเศษ) ครั้งที่ 9

จดหมายข่าวสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

ดร. จรุญ จารุสาร ผู้อำนวยการโณงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี ตรวจเยี่ยมและร่วมกิจกรรม SP: SKN Open House 2023 (เปิดบ้านโครงการห้องเรียนพิเศษ) ครั้งที่ 9 พร้อมด้วยนายบุณยทัต บุญล้อม นางญาณิศา อัศวทรงพล และนายเฉลิมชัย ตาระกา รองผู้อำนวยการโรงเรียน ร อาคารโครงการห้องเรียนพิเศษ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top