โครงการเตรียมความพร้อมและส่งเสริมพัฒนาการทางด้านวิชาการ สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา Pre-SKN ประเภทโครงการห้องเรียนพิเศษ

จดหมายข่าวสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

ดร.จรุญ จารุสาร ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี กล่าวต้อนรับและให้กำลังใจผู้เข้าสอบโครงการเตรียมความพร้อมและส่งเสริมพัฒนาการทางด้านวิชาการ สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา Pre-SKN ประเภทโครงการห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2567

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top