มอบเกียรติบัตรเรียนดี “ประเภทยอดเยี่ยม” ภาคเรียนที่ 1ปีการศึกษา 2566 ให้แก่นักเรียนชั้น ม.2 ม.3 และม.4

จดหมายข่าวสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

วันจันทร์ ที่ 29 มกราคม พ.ศ.2567
ดร.จรุญ จารุสาร ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี พร้อมด้วย นายบุณยทัต บุญล้อม รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป นางญาณิศา อัศวทรงพล รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน นายเฉลิมชัย ตาระกา รองผู้อำนวยการการกลุ่มบริหารงบประมาณ แผนงาน และงานบุคคล และคณะครู มอบเกียรติบัตรเรียนดี “ประเภทยอดเยี่ยม” ภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2566 ให้แก่นักเรียนชั้น ม.2 ม.3 และม.4 ณ ลานอเนกประสงค์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top