รายงานผลการแข่งขันตอบปัญหาทางเศรษฐศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ พระเทพพระรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี

จดหมายข่าวสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

รายงานผลการแข่งขัน
วันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม 2567 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาทางเศรษฐศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ณ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

🏅ได้ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ 10 ทีมสุดท้าย จากผู้เข้าแข่งขันจากทั่วประเทศ กว่า 106 ทีม

รายชื่อนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน

  1. นายปภังกร สกุลนิรันดร
  2. นางสาวพิชญธิดา โกศลวุฒิ

ครูผู้ฝึกซ้อม

  1. ปิยะพล เวชไชโย
  2. นายธนากร ทุไทสง
  3. นายดวงสมพงษ์ มะณีสาร

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top